Digituki arkeen-hanke


Hankkeen tarkoitus ja tavoitteet

Hankkeen tavoitteena on lisätä venäjänkielisten maahanmuuttajien ja venäjänkielisten yhdistysten toimijoiden tietoisuutta digitalisaatiosta ja sähköisestä asioinnista sekä vahvistaa niiden teknisiä taitoja ja osallisuutta tuleviin digitaalisiin muutoksiin.

Hankkeen toiminnalla pyritään vastaamaan asiakaslähtöisesti ja joustavasti esille nouseviin tarpeisiin ja toteuttamaan tarpeellisiksi koettuja matalankynnyksen digitaalisen tuen ja asioinnin palveluja.

Hankkeen aikana rakennetaan Digituen verkosto paikallisten venäjänkielisten yhdistysten kanssa, luodaan ja jatkuvasti päivitetään ajankohtaista tietokantaa digitaalisista palveluista venäjän kielellä. Rakennetaan yhteistyösuhteet valtakunnallisten järjestöjen, kirjastojen, kuntien, sekä muiden viranomaisten ja Suomen Venäjänkielisten Keskusjärjestön välillä.

Toiminnan kohderyhmät

  • Venäjänkieliset maahanmuuttajat, joilla on puuttuvaa osaamista suomen kielestä tai kokemusta sähköisten palvelujen käytöstä, erityisesti vasta muuttaneet, heikosti koulutetut, työttömät ja vanhukset.
  • Venäjänkieliset yhdistykset, aktivistit ja vapaaehtoiset, joita koulutetaan hankkeen aikana itsenäiseksi toimiviksi digineuvonnan ohjaajiksi