Suomeksi


DIGI-tuki arkeen
Hankeen tarkoitus

Hankkeen tavoitteena lisätä venäjänkielisten maahanmuuttajien ja venäjänkielisten yhdistysten toimijoiden tietoisutta digitalisaatiosta ja
sähköisestä asioinnista sekä vahvistaa niiden digi-taitoja ja osallisuuttatuleviin digi-muutoksiin. Hankkeen toiminnalla pyritään vastaamaan asiakaslähtöisesti joustavasti esille nouseviin tarpeisiin ja toteuttamaan tarpeellisiksi koettuja matalankynnyksen digitaalisen
tuen ja asioinnin palveluja

DIGI-tuki arkeen esitys (PDF)

YHTEYSTIEDOT
Alexei Ivanov – projektipäällikkö
+358 44 7745093
svk.alexei.ivanov@gmail.com

Natalia Sobenina – projektikoordinaattori
+358 44 7745092
svk.natalia.sobenina.com