STEAn avustusehdotus 2018


Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus STEA julkisti vuotta 2018 koskevan avustusehdotuksensa 1.12.2017. Sen mukaisesti Suomen Venäjänkielisten Keskusjärjestö ry:lle esitetään avustuksia yhteensä 255.500€. Avustusehdotukset ovat esitetty kahdelle uusille hankkeelle. Järjestö on saanut STEAn avustusehdotuksen ensimmäisen kerran.

Hankkeen “Hyvinvointia yhteisvoimin” tavoitteena venäjänkielisten maahanmuuttajien terveyteen ja hyvinvointiin liittyvän tietoisuuden ja osallisuuden lisääminen, venäjänkeilisten ohjaaminen suomenkielisiin palveluihin itsenäiseksi käyttäjäksi ja venäjänkielisen vertaistukitoimminnan toimijaksi suomalaisella järjestökentällä sekä yhteistyön kehittäminen suomalaisten terveysjärjestöjen kanssa (vuodelle 2018 – Suomen Syöpäyhdistys ry, ADHD-liitto ry, Astma- ja Allergialiitto ry).

Hankkeen “DIGI-tuki arkeen” tavoitteena lisätä venäjänkielisten maahanmuuttajien ja venäjänkielisten yhdistysten toimijoiden tietoisutta digitalisaatista ja sähköisestä asioinnista sekä vahvistaa niiden digi-taitoja ja osallisuutta tuleviin
digi-muutoksiin. Hankkeen toiminnalla pyritään vastaamaan asiakaslähtöisesti joustavasti esille nouseviin tarpeisiin ja toteuttamaan tarpeellisiksi koettuja matalankynnyksen digitaalisen tuen ja asioinnin palveluja.

Mikäli STM vahvistaa STEAn esityksen, tiedotamme uusien toimintojen käynnistymisestä verkkosivullamme sekä sosiaalisessa mediassa.

Sosiaali- ja terveysministeriö STM tekee avustuksiin liittyvän varsinaisen avustuspäätöksen tammi-helmikuussa. STEAn kaikkia hakijoita koskevaan avustusehdotukseen voit tutustua osoitteessa: http://avustukset.stea.fi/

Suomen Venäjänkielisten Keskusjärjestö ry kiittää STEAa yhdistyksellemme ehdotetusta merkittävästä tuesta!