“Töissä Suomessa” – hanke


Suomen Venäjänkielisten osasto – Vantaan Venäläinen Klubi ry osallistuu “Töissä Suomessa” -hankkeeseen Vantaan osahankkeen toteuttajana.

“Töissä Suomessa” -hanke kokoaa yhteen muun muassa maahanmuuttajien kotoutumista ja työllistymistä edistäjät, kuten viranomaiset, työnantajat, ammattiverkostot ja palveluntuottajat. Hankkeen avulla pyritään rakentamaan uudenlainen kumppanuusmalli julkisen, yksityisen ja kolmannen sektorin välille.

Hankkeen toteuttajia ovat Helsingin, Espoon ja Vantaan kaupungit, Helsingin seudun kauppakamari, Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK, Uudenmaan ELY ja TE-toimisto sekä monikulttuurijärjestöjen yhteistyöverkosto Moniheli ry.

Vantaan osahankkeessa alkuvaiheen kotoutumispalvelujen tarjoamista pilotoidaan uudenlaisessa yhteistyössä Vantaan Venäläinen klubi -järjestön, kunnan, TE-toimiston ja Helsingin seudun kauppakamarin välillä.
Venäläinen klubi toteuttaa pääkaupunkiseututasoisen selvityksen venäjänkielisten osaamisesta, taustoista ja koulutustarpeista. Selvitys suunnitellaan yhdessä Helsingin seudun kauppakamarin ja kaupunkien osahankkeiden kanssa. Kartoitus suunnitellaan Cultura-säätiön ja pääkaupunkiseudun kaupungeissa toimivien järjestöjen kanssa.
Venäläinen klubi järjestää työnhaku- ja urasuunnitteluneuvontaa seudun venäjänkielisille asukkaille.
Hankkeessa organisoidaan erilaista ryhmätoimintaa, jolla tuetaan pääkaupunkiseudun venäläisten asukkaiden yrittäjyyttä ja työnhakua. Tätä työtä tehdään yhteistyössä muiden seudun venäjänkielisiä edustavien järjestöjen kanssa.
Hankkeen puitteissa kehitetään myös erilaisia osaajapooleja, joiden avulla pystytään vastaamaan Helsingin seudun kauppakamarin osahankkeen mentorointiin ja rekrytointiin liittyvän osion tarpeisiin. Huolehditaan myös siitä, että osaavat venäläiset ovat aktiivisesti mukana sekä aktoreina että mentoreina Kauppakamarin osahankkeen mentorointiohjelmassa. LIsäksi hankkeen työntekijä osallistuu aktiivisesti TE-toimiston palveluiden kehittämiseen sekä verkostoituu aktiivisesti seudullisten maahanmuuttajien yrityspalveluiden kanssa.
Hankkeessa pilotoidaan alkuvaiheen tiedotusta, neuvontaa ja muita kotoutumista edistäviä palveluita kaikille Vantaan venäläisen klubin piirissä oleville. Yhdistys tukee myös kotouttamiseen liittyvien viranomaispalvelujen ulkopuolelle jääviä venäläisiä, kuten töissä olevia, jo pitempään Suomessa asuneita, kotona lapsiaan hoitavia vanhempia sekä opiskelijoita.

Vantaan pilotissa syntyy järjestöille uudenlaista osaamista ja välineitä jäsentensä työllistymisen ja urakehityksen tukemiseen.

EU_ESR_FI_vertical_20mm_rgbVipuvoimaaEU_2014_2020_rgb