“Venäjänkieliset Suomessa – hyvät väestösuhteet”


Suomen Venäjänkielisten Keskusjärjestö on Etelä-Suomen Etnisten Suhteiden Neuvottelukunnan jäsen vuodeksi 2016-2019 (ETNO). ETNO:n vuoden 2017 teemana on “Hyvien väestösuhteiden tunnettavuuden edistäminen”.

 

11.2017 Suomen Venäjänkielisten Keskusjärjestö on järjestänyt seminaarin ”Venäjänkieliset Suomessa – hyvät väestösuhteet”, Etelä-Suomen ETNO:n ohjelman 2017 puitteissa. Seminaarissa pääaiheena oli venäjänkielisten maahanmuuttajien verkoston rakentaminen, ja hyvien väestösuhteiden vahvistaminen.

Tilaisuuteen oli kutsuttu venäjänkielisiä toimijoita eri puolilta Suomea. Tärkeä oli saada mukaan henkilöt, jotka ovat päivittäisessä tekemisessä venäjänkielisten maahanmuuttajien kanssa, järjestävät toimintaa tai muuten ovat mukana venäjänkielisissä yhdistyksissä. Suomessa on noin 100 venäjänkielistä yhdistystä, he usein tarjoavat vertaistukea, neuvonta, venäjän kielen opiskelua, vapaa- ajan ja kotouttamista edistävää toimintaa. Venäjänkielisten yhdistysten toimijoilla on tuntemus venäjänkielisten mahanmuuttajien elämästä, haasteista ja tarpeista.

Venäjänkieliset ovat suurin maahanmuuttajaryhmä Suomessa. Pääkaupunkiseudulla asuu ja toimii iso määrää venäjänkielisiä maahanmuuttaja, kaukana asuvat tippuvat pois vuoropuheilusta, ja heillä ei ole resursseja vierailla Helsingissä osallistumaan ja vaikuttamaan suhteiden rakentamiseen. Suomen Venäjänkielisten Keskusjärjestö mahdollistanut venäjänkielisten maahanmuuttajien vuoropuhelun tarjoamalla matkakorvauksen pääkaupunkiseudun ulkopuolelta seminaariin tuleville toimijoille. Väestösuhteita muiden väestöryhmien kanssa voi edistää vasta sitten kun oman väestöryhmän sisällä on hyvät ja vahvat suhteet. Suhteiden rakentamiseksi tarvitaan myös toimijoita muista paikoista, joita on myös paljon, ja heillä on oma näkemys asioihin.

Tilaisuuteen osallistui 21 henkilöä 13 järjestöstä ympäri Suomea. Yhdistyksen johtoryhmät etsivät venäjänkielisten maahanmuuttajien ongelmien ratkaisuja. Pyörämetodiikan avulla oli pidetty keskustelut, joiden tarkoituksena oli saada mahdollisimman paljon tietoa pääkaupungin ulkopuolella venäjänkielisten maahanmuuttajien, heidän arjista ja haasteista. Seminaarin aikana oli havaittu sekä venäjänkielisen väestön että venäjänkielisten yhdistyksien haasteita ja ongelmia, joiden ratkaisemiseen tarvitaan panostusta, sunnitelmallisuutta, resursseja sekä yhteistyötä.

 Pääongelmat venäjänkielisten väestön kesken ovat venäjänkielisten eristäytyminen sekä haluttomuus yhdistäytyä, on havaittu yhdistyksien heikko yhteistyö ja haluttomuus ymmärtää toisia.

Toiseksi haasteeksi käsiteltiin venäjänkielisten vanhempien sekä lapsien motivaation puute venäjän kielen opiskelussa ja kulttuurin säilyttämisessä. Seuraavaksi osallistujat ovat nostaneet esille talouskysymykset ja niiden hoitamisen vaikeuksia. Tämä tilanne vaatii taloushallintokoulutusta järjestöjen johtajille. Tämän lisäksi osallistujat mainitsivat, että tietojen puute estää venäjänkielisten yhteistyön mahdollisuuksia.

Viimeksi seminaarin osallistujat korostivat kovan kilpailun venäjänkielisten järjestöjen kesken, jäsenten korkeat vaatimukset toimintaa kohtaan, heikko motivaatio yhteistyöhön sekä haluttomuus jakaa omia kokemuksia. Osallistujat mainitsivat myös, että heikko suomen kielen taso, sekä suomen lainsäädännön tietämättömyys ovat esteenä toiminnan kehittämiselle.

Seminaarin aikana olimme pohtineet, miten nämä ongelmat voitaisi ratkaista.  Osallistujat ovat sitä mieltä, että yhdistyksien päätavoitteena on venäjänkielisten tiedottaminen kaikissa asioissa, väestön sosiaalinen tuki, oman toiminnan kehittäminen sekä dialogisuus järjestöjen kesken. Rahoitus avaa mahdollisuuksia järjestöille palkkamaan työhön venäjän kielen opettajia ja muita asiantuntijoita, mitä auttaa tukemaan venäjänkielisten identiteettiä. Rahoitus myös laajentaa mahdollisuuksia venäjänkielisten lasten ja ikäihmisten kerhotoiminnalle.

Seminaarista laadittiin yhteenvedon, joka sain jokainen osallistuja. Ensimmäistä kerta venäjänkielisten kesken tuli esiin tarve tehdä yhteistyötä tällä tasolla ja kaikki osallistujat suostuneet jatkaa ja kehittää yhteistyötä keskenään. Yhteistyöllä edistetään venäjänkielisten väestön hyvät väestösuhteet ja rakennetaan myös kantaväestön ja muiden väestöjen kanssa vuoropuhelua tekemällä yhteistyötä, järjestämällä yhteisiä tilaisuuksia, seminaareja ja keskustelupaneliä.

Seminaarin ja keskustelun tuloksena tuli selväksi, että Suomen venäjänkieliset, sekä tavalliset ihmiset, että venäjänkieliset järjestöt ovat valmiina rakentamaan hyvät väestösuhteet. Venäjänkieliset tarvitsevat uutta luotettavaa ja  läpinäkyvästi toimivaa kattojärjestöä, joka edustaa sekä venäjänkielisiä valtakunnallisella tasolla, että koordinoi venäjänkielisten tiedottaminen ja edistää vuoropuhelua kantaväestön ja muiden väestöjen kanssa.

VALOKUVAT SEMINAARISTA (45 KPL), KLIKKAA KUVAN (avautuu uuteen ikkunaan):

Seminaari “Venäjänkieliset – hyvät väestösuhteet”