Töissä Suomessa -ESR-hanke


 

 

Töissä Suomessa –yhteistyöhanke kehittää pääkaupunkiseudun työllisyyttä ja kotoutumista tukevia palveluita ja niiden koordinointia

Töissä Suomessa –hankkeen  (1.3.2016–31.8.2018)  tavoitteena on luoda alkuvaiheen kotoutumista tukevista palveluista verkostomainen palveluiden kokonaisuus, joka edistää korkeasti koulutettujen maahanmuuttajien työllistymistä.

Töissä Suomessa -hankkeen toteuttajia ovat Helsingin, Espoon ja Vantaan kaupungit, Monikulttuurijärjestöjen yhteistyöverkosto Moniheli, Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK, Helsingin seudun kauppakamari ja Uudenmaan ELY-keskus.  Espoossa hankkeen kumppani on Sino-Talent ry ja Vantaalla Vantaan Venäläinen Klubi Ry.

Hanke on Euroopan sosiaalirahaston ja Uudenmaan liiton rahoittama.

 

Vantaan Töissä Suomessa -osahanke

Vantaan Töissä Suomessa -osahankkeen päätoimija on Vantaan Venäläinen Klubi ry ja se toteutetaan yhteistyössä Vantaan kaupungin ja muiden osahankkeiden kanssa.

Vantaan osahanke kartoittaa pääkaupunkiseudun venäjänkielisten asukkaiden osaamista ja edistää heidän työllistymistään työnhaku- ja urasuunnitteluneuvonnan avulla. Hanke järjestää työllistymistä ja kotoutumista tukevaa ryhmätoimintaa, teemainfoja ja tarjoaa yksilöllistä neuvontaa ja ohjausta pääkaupunkiseudun  venäjänkielisille asukkaille.

Lisäksi hankkeen aikana mallinnetaan kunnan ja järjestön välistä yhteistyötä.

 

Lisätietoa  Vantaan Töissä Suomessa -hankkeesta: 

Projektipäällikkö Svetlana Tchistiakova
Vantaan Venäläinen Klubi ry
vvk.toissa.suomessa(at)gmail.com

Projektisuunnittelija Alice Räsänen
Vantaan kaupunki, Monikulttuurisuusasiat
alice.rasanen(at)vantaa.fi

 

Töissä Suomessa-Osahankkeet

Helsinki

Helsingin Töissä Suomessa -osahankkeen tavoitteena on kansainvälisten osaajien työllistymistä ja kotoutumista edistävän International House Helsinki -palvelumallin kehittäminen ja pilotointi. Lisäksi hankkeessa kehitetään alkuvaiheen kotoutumista tukevaa ajankohtaisviestintää sekä järjestetään matalan kynnyksen infotilaisuuksia hiljattain maahan muuttaneille. Infotilaisuuksissa jaetaan perustietoa muun muassa työelämästä, yrittäjyydestä, asumisesta, osallisuudesta ja harrastustoiminnasta.

 

Espoo

Espoon Töissä Suomessa -osahanke vaikuttaa Suomessa asuvien kiinalaisosaajien työllisyyteen ja tukee heidän osaamistaan vastaavien urapolkujen rakentumista. Tavoitteena on yhdistää kiinalaistaustaiset osaajat ja heitä tarvitsevat yritykset ja työnantajat työ- ja harjoittelupaikkojen löytämiseksi. Osaajien ja yritysten kohtaamista edesautetaan muun muassa uudella verkkopalvelulla, joka muodostuu verkkosivustosta sekä yrityksistä ja yksittäisistä työnhakijoista koostuvasta LinkedIn-pohjaisesta osaajapoolista. Espoon osahankkeen päätoimija on Suomessa asuvia kiinalaisosaajia edustava Sino-Talent Finland ry.

 

Helsingin seudun kauppakamari

Helsingin seudun kauppakamarin Chamber of Multicultural Enterprises (COME) -projektin tavoitteena on parantaa yritysten ja työnantajien valmiuksia rekrytoida kansainvälistä työvoimaa ja toimia monikulttuurisessa työympäristössä, sekä edistää yritysten menestymistä kansainvälisessä liiketoimintaympäristössä.

COME:n työnantajapalvelu avustaa työnantajia ja yrityksiä monikulttuuriseen työvoimaan liittyvissä kysymyksissä, ja tarjoaa neuvontaa muun muassa oikeiden viranomaisten ja palveluiden löytämisessä. EntryPoint-mentorointiohjelman kautta COME edistää yritysten kansainvälistymistä ja kansainvälisten osaajien valmiuksia kiinnittyä avoimille työmarkkinoille osaamistaan vastaaviin tehtäviin.

 

Suomen ammattiliittojen keskusjärjestö SAK

SAK:n Töissä Suomessa -osahanke keskittyy ulkomaalaistaustaisille tarjottavaan työsuhdeneuvontaan. Lakimiehen neuvontaa saa puhelimitse ja sähköpostitse, myöhemmin mahdollisesti myös asiakaspalvelupisteessä. Lisäksi hankkeessa kehitetään ammattiliittojen työntekijöiden ja luottamushenkilöiden maahanmuuttoon liittyvää osaamista sekä jaetaan tietoa ulkomaisten työntekijöiden asemasta ja työskentelyyn liittyvästä sääntelystä ja käytännöistä.

Töissä Suomessa – Maahanmuuttajien työsuhdeneuvonta palvelee tiistaisin ja keskiviikkoisin kello 9–11 ja 12–15. Neuvoja saa suomeksi tai englanniksi numerosta 0800 414 004 tai sähköpostitse osoitteesta workinfinland@sak.fi.

 

Moniheli ry

Monikulttuurijärjestöjen yhteistyöverkoston, Moniheli ry:n  Töissä Suomessa -osahankkeen tavoitteena on parantaa erityisesti korkeasti koulutettujen kansainvälisten osaajien työllistymisen edellytyksiä muun muassa ryhmätoiminnan ja vertaismentoroinnin avulla.

Monihelin osahankkeessa kerätään Monihelin jäsenjärjestöistä kokemustietoa siitä, millaisia ongelmia osaavat työntekijät ovat työllistymisessään kohdanneet ja miten näitä ongelmia voisi parhaiten ratkaista. Moniheli tarjoaa lisäksi koulutusta, CV-klinikoita, tapahtumia ja vertaismentorointia työnhaun tueksi. Monihelin jäsenjärjestöt voivat pyytää työnhakuun liittyviä koulutuksia tai työpajoja omiin tapahtumiinsa tai vertaisryhmiinsä.

 

TE-hallinto / ELY-keskus (Töihin Suomeen -hanke)

Töihin Suomeen -hanke kehittää ja kilpailuttaa kotoutumiskoulutuksen alkuvaiheeseen sijoittuvan uuden palvelukokonaisuuden, orientaatiojakson. Orientaatiojakson tarkoituksena on antaa vastikään maahan muuttaneille edellytykset sujuvaan ja nopeaan kotoutumiseen sekä valmiuksia toimia yhdenvertaisina yhteiskunnan jäseninä. Viisi viikkoa kestävän orientaatiojakson aikana asiakkaalle tarjotaan yhteiskuntatietoutta, omakielistä neuvontaa ja ohjausta, suomen kielen koulutusta sekä tietoa työmarkkinoista. Jaksoilla hyödynnetään myös vertaistukea ja asiakkaita ohjataan kolmannen sektorin tuottamiin kotoutumista edistäviin palveluihin. Lisäksi hankkeessa tehdään yhteistyötä Uudenmaan alueen kotoutumista tukevien järjestöjen kanssa.