Osaajapoolit – Russian-speaking Talent Pool in Finland


Töissä Suomessa Vantaan osahanke on rakentamassa Suomessa asuvista venäjänkielisistä osaajapooleja. Osaajapoolien avulla suomalaisilla ja kansainvälisillä yrityksillä on mahdollisuus löytää osaavia tarpeitaan vastaavia ammattilaisia.

Hankkeessa on käynnistetty kolme ammattialakohtaista suomenkielistä ryhmää:

Yhden yleisen työllistämiseen ja koulutukseen liittyvän ryhmän pääkieli on venäjä:

Venäjänkielisten ammattilaisten LinkedIn ryhmät jakavat tietoa opiskeluun, tutkintojen tunnistamiseen ja rinnastamiseen, täydennyskoulutuksiin, työnhakuun, ammattialakohtaisiin vaatimuksiin, ajankohtaisiin aloilla tapahtuviin muutoksiin ja suuntauksiin ja uutisiin liittyen. Ryhmissä käydään työ- ja urakeskustelua sekä jaetaan työpaikkavinkkejä.

Ryhmät on perustettu osana “Töissä Suomessa” – ESR hanketta, yhteistyössä Suomen Venäjänkielisten Keskusjärjestö ry:n kanssa.
Suomalaiset ammattilaiset ja työnantajat ovat tervetulleita liittymään ryhmiin.