“HYVIS” – Hyvinvointia yhteisvoimin


Suomen Venäjänkielisten Keskusjärjestö ry on käynnistänyt uusi hanke “Hyvinvointia yhteisvoimin” STEA:n avustuksella tammikuussa 2018.

Hankkeen tarkoituksena on vahvistaa venäjänkielisten maahanmuuttajien tietoisuutta erilaisista sairauksista ja hoitomenetelmistä Suomessa, sekä lisätä tietoa Suomen sosiaali- ja terveysjärjestöjen toiminnasta ja kouluttaa venäjänkielisistä vapaaehtoisista venäjänkielisten vertaistukiryhmien vetäjää. Hanke edistää venäjänkielisten maahnmuuttajien työllistymistä.

Hankkeen aikana rakennettaan yhteistyötä erilaisten terveysjärjestöjen kanssa.

 

                       Vuoden 2018 yhteistyökumppanit ovat

                                                      

Suomen Syöpäyhdisys/Syöpapotilaat                 Astma-, iho- ja allergialiitto                           ADHD Liitto

 

Tammikuussa – maaliskuussa  hankkeesta tiedotettiin kohderyhmää – venäjänkielisiä maahanmuuttajia, joilla on mahdollisesti lääketieteellinen koulutus Suomen ulkopuolelta (lähihoitajat, sairaanhoitajat ja muut) tai on työkokemusta sosiaalisella alalla. Kartoitettiin kiinnostusta tulla hankkeseen mukaan, ja järjestetään 2 info-tilaisuutta Helsingissä ja 1 Vantaalla.

Hankkeeseen valittiin 24 venäjänkielistä vapaaehtoista, joille järjestetään vapaaehtoistoiminnan perusteet- koulutuksen yhteistyössä VISIO-Opintokeskuksen kanssa. Kouluttaja toimii Anne Laimio.

 

             ENSIMMÄINEN KOULUTUS VAPAAEHTOISILLE “VAPAAEHTOISTOIMINNAN PERUSTEET”  7-8.4.2018

 

                                                           

 

Sain toimia kouluttajana hankkeen ensimmäisessä vapaaehtois- ja vertaistoiminnan peruskoulutuksessa. Koulutus toteutettiin 7.-8.4.2018 yhdistyksen omissa tiloissa Helsingin Pihlajamäessä. Koulutusta tarjottiin tässä ensimmäisessä vaiheessa ihmisille, joilla on joku sosiaali- tai terveysalan koulutus. Viikonloppukoulutuksen suosio yllätti järjestäjät myönteisesti; mukaan ilmoittautui 23 osanottajaa, jotka kaikki olivat naisia.

Hankkeen vapaaehtoistoiminta on hyvä esimerkki niin sanotusta tuetusta vapaaehtoistoiminnasta. Sillä tarkoitetaan tuen tarpeisiin vastaamista, kynnysten madaltamista ja osallistumisen mahdollistamista kaikille, jotka haluavat olla mukana vapaaehtois- ja vertaistoiminnassa omilla edellytyksillään. Usein kyse on oikeastaan enemmän ympäristön esteellisyydestä – ihmiset ovat kyllä kykeneviä, kun osallistumisen esteitä puretaan. ”Tuetun vapaaehtoistoiminnan avulla saadaan kuuluviin myös sellaisten ryhmien ääni, joiden vaikutusmahdollisuudet ovat tällä hetkellä joitain muita ryhmiä huonommat”, näin Pinja Nieminen ja Antti Rajala kirjoittavat Tuettu vapaaehtoistoiminta – avain osallisuuteen -kirjan loppupäätelmissä.

HYVIS-hankkeen toimijoilla kielitaidon puute on suurimpana esteenä suomalaiseen järjestötoimintaan osallistumiselle. Monilla kielitaito olisi ihan riittävä arkipäivän vuorovaikutustilanteisiin, mutta myös rohkeutta puuttuu puhua ja mennä mukaan yhdistystoimintaan. Toinen tuettua vapaaehtoistoimintaa määrittävä asia on vapaaehtoistoiminnan koordinaattoreiden keskinäinen työ. Tässä hankkeessa on valittu aluksi muutamia potilasjärjestöjä, joiden kanssa hanketyöntekijät tekevät yhteistyötä purkaakseen osallistumisen esteitä ja rohkaistakseen ihmisiä mukaan.

Osanottajien valmennus oli ensimmäinen askel vahvempaan osallisuuteen ja omaan hyvinvointiin. Hanketyöntekijät olivat tehneet valtavan työn kääntämällä koulutusmateriaalit suomen kielelle. Monisteet olivat kaksikieliset. Varsinainen koulutus tapahtui suomeksi, mutta keskustelussa oli mahdollisuus käyttää omaa äidinkieltään. Koulutus oli loistava tilaisuus oppia vieraita käsitteitä, joille ei ole suoraa vastinetta venäjän kielessä. Itselleni tämä oli ainutlaatuinen kokemus kaksikielisestä koulutuksesta. Totesimme, että kieli ei ollut selkosuomea vaan ”sielujensuomea” – ymmärrys kun tuntui tavallista syvemmältä.

Koulutuksen puitteet olivat vaatimattomat, mutta lämmin ilmapiiri sai unohtamaan sellaisen. Vapaaehtoistoiminta on kaikkien oikeus ja se on väylä kotoutumiseen ja työllistymiseen. Onnea kehittämistyölle!

Anne Laimio,

kouluttaja

 

Hankkeeseen yhteistyökumppanit järjestävät vapaaehtoisille koulutusta oman sosiaali- ja terveysalan järjestön toiminnasta.

 

 

ADHD Liiton koulutus 17.05.2018

omasta toiminnasta ja paikallisyhdistysten vertaistukitoiminnasta

 

 

 

YHTEYSTIEDOT

Olga Liukkonen – projektipäällikkö

+358 447 745 090

svk.olga.liukkonen@gmail.com

 

Alena Markava

+ 358 447 745 091

svk.alena.markava@gmail.com

 

Hankkeen sähköposti: svk.hyvis@gmail.com