Arvot ja visio


Keskusjärjestön arvot:
– avoimuus, yhdenvertaisuus ja yhteisöllisyys
– tieteellisyys, asiantuntijuus ja eettisyys
– ystävyys ja uskottavuus toisiinsa
– suvaitsevaisuus ja erilaisuuden hyväksyminen
Visio:
– SVK on valtakunnallisesti merkittävin ja luotettava järjestö, joka tukee Suomessa asuvia venäjänkielisiä (henkilöjäseniä)
– SVK on järjestönä luotettava ja merkittävä yhteistyökumppani suomalaisille viranomaisille sekä muille tahoille
– Jokainen henkilöjäsen kuunnioittaa järjestön toiminta-ajatuksen
Vahvuudet:
– luotettavuus, kokeneet asiantuntijat, hyvin toimiva yhteistyö suomalaisten järjestöjen ja viranomaisten kannsa
– laaja henkilöjäsenten verkosto
– monipuolinen koulutus- ja kurssitoiminta henkilöjäsenilleen
– monien alojen asiantuntemusta: psykologia, sosiologia, venäjänkielen ja suomen kielen opettajiat, harrastustoiminan järjestäjiät
– vahva tuntemus kolmannen sektorin tominnasta Suomessa
– mahdollisuus saada venäjänkielisten väestön näkökulma
Menestystekijät:
– vahva, ihmisenkokoinen organisaatio
– arvostettu, luotettava ja näkyvä yhteiskunnassa
– tahto luoda toimiva tukiverkostoa kielivähemmistölle
– myönteisen informaation jakaaminen