Toiminta


Keskusjärjestön vuosittainen toimintasuunnitelma ja talousarvio vahvistetaan syyskokouksessa. Toiminta perustuu:

  • paikallisosastojen ja jäsenjärjestöjen toiveisiin ja tarpeisiin
  • venäjänkielisistä maahanmuuttajista tuleviin kotoutumiseen, työllistymiseen, terveyteen ja hyvinvointiin liittyviin teemoihin

Alkuperäisenä järjestön tavoitteena oli toimiminen ruohonjuuritasolla, mutta ajan kanssa on ilmesynyt selkeästi ja nopeasti kasvaava tarve edunvalvonta- ja vaikuttamistyölle. Keskusjärjestö pyrkii tuoda esiin venäjänkielisten kanssa toiminnassaan nousseet näkökulmat. Kartoittamme jäsenistön yhteiskunnallisen statuksen ja pyrimme vaikuttamaan kokonaisvaltaisesti venäjänkielisten maahanmuuttajien kotouttumispoliitikan kehitykseen yhteiskunnallisten suhteiden kautta, ETNO:n jäsenenä sekä muiden edustuselimien kautta.

Lokakuun lopussa 2017 SVK:lla on edustus seuraavissa elimissä:
Työ- ja elinkeinoministeriön (TEM) alaisen Kotouttamisen osaamiskeskuksen koordinaatioryhmä (jäsen
seuraavalle kaudelle (2018-2020), venäjänkielisiä edustavana tahona)
Etela-Suomen ETNO
”Toissa Suomessa” – ESR-hanke ohjausryhma
– Moniheli ry, maahanmuuttajajärjestöjen kattojärjestö
Digi-arkeen, valtiovarainministerion neuvottelukunta (Monihelin edustajana)
Espoon kaupungin monikulttuurinen neuvottelukunta (Monihelin edustajana)

Edunvalvonta- ja vaikuttamistyö vaatii etenevän määrän resursseja. Vapaaehtoispohjalta asiantuntijatyötä on
vaikea tehdä suunnitelmallisesti ja pitkän strategian mukaisesti. Edunvalvonta- ja vaikuttamistyön tekemiseen
Keskusjärjestö tarvitsee ulkopuolista rahoitusta. Mahdollisuuksia ulkopulisen rahoituksen saamiseen etsitään
seuraavanakin vuonna.
 

Toimintaamme strateegiset suuntaukset

  • Paikallisosastoja ja jasenjärjestöjä palveleva toiminta
  • Venäjän kielen ja kulttuurin säilyttäminen
  • Monikulttuurisen Graniitti-toimintakeskuksen kehittäminen
  • Kotoutumisen edistäminen (perhetoiminta, lasten ja nuorten osallistava ja tukeva toiminta, terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen ja laadukas vapaa-aika, digitalisaation edistäminen, venäjänkielisen tietoportaalin kehittäminen, asiakirjojen ja lomakkeiden käännökset
  • Työllistymisen edistäminen
  • Edunvalvonta ja vaikuttamistoiminta
  • Hyvät väestösuhteet ja syrjinnän ehkäiseminen
  • Kansainvälisen toiminnan kehittäminen

 

 

Toiminnan periaatteet
SVK yhdistää aktiivisia venäjänkielisiä, jotka asuvat Suomessa. Tunnemme ajankohtaiseksi ja tärkeäksi luoda positiivisten kontaktien verkosto. Yhdessä pystymme tekemään enemmän. SVK:n jäsenet saavat laajan kontaktiverkoston ympäri Suomea, jonka avulla voivat saada tietoja ja neuvoja koulutukseen, työelämään, vapaa-aikaan, perhe-elämään ja yhteiskunnassa toimimiseen liittyvissä asioissa.
SVK tekee yhteistyötä muiden organisaatioiden kanssa sekä Suomessa että ulkomailla. Keskusjärjestö on luotettava yhteistyökumppani ja valtakunnallinen toimija, jonka tehtävänä on ennakkoluulojen vähentäminen venäjänkielisiä kohtaan. Työskentelytapamme perustuu luottamukseen, toisten kunnioittamiseen, avoimuuteen ja ystävyyteen.

Alla on Suomen Venäjänkielisten yhteistyöverkoston toiminnan kuva-esitys vuodelta 2016