SpinniTeens


 Tähän toimintaan olemme saaneet Opetus- ja Kulttuuriministeriön jakamaa Seuratukea!

SpinniTeens on v.2017-2018 hanke, joka toteuttaa Maunulan Spinni ry ja nuorisoyhdistys SmarTeens ry yhteistyössä.

Hankkeen tavoitteet:

KEHITTÄÄ UUTTA INNOVATIIVISTÄ “DROP OUT”- ilmiön ENNALTAEHKÄISEVÄÄ TOIMINTAA

“SpinniTeens” – on pilottihanke, jonka aikana on tarkoitus:

  • kehittää nuorten syrjäytymistä ennaltaehkäisevää liikunnallista toimintaa
  • edistää maahanmuuttajalasten- ja nuorten kotouttamista liikunnan kautta
  • kehittää uutta monipuolistaa toimintaa
  • osallistuttaa nuoria toiminnan suunnitteluun
  • kasvattaa omista nuorista jäsenistä apureita, ohjaajaa, hallituksen jäseniä ja vapaaehtoisia toimijoita

 

HANKKEEN TARVE

Maunulan Spinnin ja SmarTeensin toiminnan kohderyhmä ovat lapset ja nuoret, joista 90 % ovat maahanmuuttajataustaiset. Toiminnassa olevat nuoret yleensä ovat toiminnassa lapsuudesta asti, Spinniskolan erikoispiirre on pitkäjänteinen lasten kasvatus.

Nuorisolla alkoi vaikeat vaiheet ja Maunulan Spinni (Spinniskola) ja SmarTeens päättäneet vuonna 2016 yhdistää voimat ja tehostaa toiminnan vaikutukset, keskittymällä nuorisoon “Drop Out”-ilmoiön ennaltaehkäisevään toimintaan.

Molempien yhdistysten toiminnasta mukana on paljon venäjänkielisiä lapsia ja nuoria.

Koko hankkeen aikana Maunulan Spinni  on tehnyt tiivistä yhteistyötä Opetus ja Kulttuuriminsterön rahoittaman ETSIVÄN NUORISOTYÖN KEHITTÄMISEN VALTAKUNNALLISEN TUKIPROJEKTIN kanssa.

VIRON- JA VENÄJÄNKIELISTEN NUORTEN TAVOITTAMISEN  KARTOITUS .

Projektin tarkoitus oli tutkia Suomen suurimpiin kielivähemmistöihin kuuluvien  viron- ja venäläiskielisten nuorten tavoittamisen kartoitus. Etsivän nuorisotyön kehittämisen tuki -projektissa on vuoden 2017 aikana tehty kartoitusta viron- ja venäjänkielisten nuorten tavoittamiseen liittyvistä haasteista ja alettu pohtia ratkaisuja näihin haasteisiin. Nämä kieliryhmät valittiin projektiin pilottiryhmäksi siksi, että ne ovat Suomen suurimmat kielivähemmistöryhmät – Suomessa elää tällä hetkellä n. 75 000 venäjänkielistä

Etsivä nuorisotyö tavoittaa näihin kieliryhmiin kuuluvia nuoria tällä hetkellä huonosti. Osittain tämä johtuu siitä, että harvalla paikkakunnalla on tarjolla etsivän nuorisotyön palvelua heidän omalla äidinkielellään, mutta myös kulttuuriset tekijät vaikuttavat.

  • Uusi nuorisolaki 1285/2016 astui voimaan 1.1.2017
  • Nuorisolain tarkoituksena on tukea nuorten kasvua ja itsenäistymistä, edistää nuorten aktiivista kansalaisuutta ja nuorten sosiaalista vahvistamista sekä parantaa nuorten kasvu- ja elinoloja.
  • Tavoitteen toteuttamisessa lähtökohtina ovat yhteisöllisyys, yhteisvastuu, yhdenvertaisuus ja tasa-arvo, kulttuurisuus ja kansainvälisyys, terveet elämäntavat sekä ympäristön ja elämän kunnioittaminen. Laissa nuorella tarkoitetaan alle 29-vuotiaita.

Hallituksen Esitys 29.6.2016

Tilastot 2016-2017

Täällä hetkellä Suomessa asuu:

  • Venäjänkielisiä 75. 444
  • Vironkielisiä 49.241

Venäläiset ovat tällä hetkellä selvästi suurin vieraskielinen vähemmistömme, heitä on runsas viidennes kaikista Suomessa asuvista siirtolaisista.

Tilastokeskus 10/ 2017

ETSIVÄ NUORISOTYÖ EI TAVOITTAA VENÄJÄNKIELISIÄ ASIAKKAITA.

Maunulan Spinni on laatinut yhteistyössä Etsivän nuorisotyön kehittämisen tuki -projektin kanssa kyselylomake SpinniTeens- hankkeen nuorille. Vastaukset käytettiin tiedon keräämisen lähteenä.

Linkki kyselyyn

Suomen Venäjänkielisten teemaosaston – Maunulan Spinnin toiminnalla on suuri merkitystä, koska toiminnan avulla ehkäistään lasten ja nuorten eriarvoisuuden lisääntymistä, koska toiminta on kohdistettu juuri lapsiperheiden auttamiseen.

Dilbar Uotinen, Etsivän nuorisotyön kehittämisen tuki -projekti

 

SpinniTeens- pilottihanke alkoi keväällä 2017. Suunnitteluun otettiin mukaan toiminnassa olevat nuoret.

Olemme yhdessä pohtineet nuorten kanssa mitä “SpinnTeens” hanke sisältää ja mitä haluavat oppia.

Nuorten osallistaminen suunnitteluun oli erittäin antoisa.

 

“SPINNITEENS” tarjoaa monipuolistaa toimintaa. Toiminnan tarkoitus on saada nuoria säännöllisesti harrastaa liikuntaa.

Harrastusvalikoima on laaja, nuori voi valita itse mitkä liikuntamuodot kiinnosta tai voi kokeilla mielekästä liikunnallista tekemistä.

 

SPINNITEENS – HANKKEEN TOTEUTTAJAT

SpinniTeens hankkea toteutetaan isolla joukkueella ammattilaisia.

 

 OLGA LIUKKONEN

SpinniTeens – hankkeen koordinaattori (Spinniskola)

Pöytätennisvalmentaja

Kasvattaja

 

 

ALEXANDRA KOLZHANOVA    

SmarTeens ry:n kasvattaja

SpinniTeens – hankkeen älyllisen- ja ruoanlaitto toiminnan järjestäjä

 

 

 

MIKHAIL ZINOVEV

Peruskunto-harjoitusten valmantaja

Ammattilainen jalkapallopelaaja

Valmentaja

 

 

ALEXANDRE NIKANOROV

Harjoittelija

Pöytätennis apuohjaaja

 

 

 

 VIACHESLAV ABRAMOV

Harjoittelija

Pöytätennis apuohjaaja

 

 

 

ELVIRA JEGOROVA

SpinniTeens – hankkeen tilojen ja salien siistiä

Tilojen, materiaalien valmistaja

 

 

 

NATALIA MOZOVKO

Nuoriso- ja vapaa-ajan ohjaaja

jooga harjoitusten vetäjä

 

 

 

 

 

“SPINNITEENS” on:

 SÄÄNNÖLLINEN LIIKUNTA

pöytätennis

jooga

peruskunto

 

 

 

ÄLYLLISTÄ TOIMINTAA

Time Management – ajankayttö

Rahankäyttö

Tavoitteiden asettaminen

 

      

TANSSILLISET TAPAHTUMAT

 

 

 

 

    

MEDIA-STUDIO

 

 

 

 

      

YHTEISET JUHLAT, DISKOT, VIERAILUT

 

 

 

 

 

   NUORET APUOHJAAJAT

 

MEDIA-STUDIO

Hankkeen aikana nuorille järjestetään media-pajan kerran viikossa, jossa he kokeilevat kuvata, piirtää, muovailla ja tuottaa omia visuaalisia teoksia.